Tapas

Producto

Tapa Aerosol Neck Inn 207,5

Diametro: 207,5 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Aerosol Neck Inn 211

Diametro: 211 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Aerosol Doble Anillo

Diametro: 53 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Aerosol Doble Anillo

Diametro: 58 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Push Pull Cosmetica

Diametro: 24x415
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Push Pull Cosmetica

Diametro: 24 XL
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Push Pull Estriada

Diametro: 24x415
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa PCO28 con precinto de seg.

Diametro: 28 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa PCO28

Diametro: 28 mm
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Estriada con liner incorporado

Diametro: 20x415
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Estriada con liner incorporado

Diametro: 24x415
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Genérica Estriada

Diametro: 33x400
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Genérica Estriada

Diametro: 28x400
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Dosificadora para Jarra

Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Push Pull con Over Cap

Diametro: 28x400
Material: PP
Color: Varios
Producto

Tapa Push Pull con Over Cap

Diametro: 28x415
Material: PP
Color: Varios